Slideshow

NL /

English

Moderne, milieubewuste en vermakelijke villa’s


Particulier opdrachtgeverschap neemt een bijzondere plaats in binnen het bureau van WHIM. Speciaal voor de

groeiende interesse vanuit deze markt heeft architect Ramon Knoester DESIGNVILLA geintroduceerd.


WHIM architecture realiseert moderne architectuur die nauwkeurig inspeelt op de omgeving. Knoester: ‘Anders dan

veel modernisten werken wij niet met een autonome architectuur. Elk ontwerp wordt door ons nauwkeurig ingepast

in zijn context en accentueert daardoor de kwaliteiten van haar omgeving. Vanuit onze vakkennis bieden wij

opdrachtgevers een ruime keuze aan architectonische mogelijkheden. Wij maken inzichtelijk wat voor de bewoner

én de kavel de beste ontwerpen zijn. Villa BH is illustratief voor onze werkwijze. Er is duidelijk ingespeeld op de

aanwezige kwaliteiten van de kavel. De hele villa is georiënteerd op de zijde met de mooiste begrenzing: een

beschermde groene wal met hoge bomen. Het woonprogramma is heel specifiek op de wensen en behoeften van

een ouder echtpaar vormgegeven’.


WHIM architecture ontwerpt en realiseert de moderne en milieubewuste design villa.

Werkwijze


Realiseer uw eigen villa met behulp van een architect en bouwkundig ingenieur.


Door onze samenwerkende organisatie bieden wij u een complete project-begeleiding van ontwerp tot en met de

oplevering. Alle facetten van het bouw proces worden nauwkeurig uitgewerkt en begeleid. Het bouwen van een eigen

woning kent vele facetten en eisen waar rekening mee gehouden dient te worden. Naast de regelgeving, op het

gebied van gebruiksvriendelijkheid, gezondheid, energie-zuinigheid en brandveiligheid, zijn er de gemeentelijke

randvoorwaarden en welstand-eisen waaraan voldaan dient te worden. Het is belangrijk om een optimale controle

uit te oefenen op de uitvoering. Maar ook om de bouwkosten te bewaken, zodat deze niet budget overschrijdend

worden.Advies


Naast het vervaardigen van het ontwerp, kunnen wij u tevens adviseren in de bouwkosten, de regelgeving, de

mogelijkheden binnen de architectuur en in de communicatie met aannemer en gemeentelijke instanties.


Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgedaan met projecten in binnen- en buitenland. Door onze samenwerking

kunnen wij u gericht laten zien wat de mogelijkheden zijn van uw budget. Wij kunnen u begeleiden in de communicatie met gemeentelijke instanties, zoals de welstand-commissie en wij kunnen de volledige bouwaanvraag voor u verzorgen.

Bouwbegeleiding


Naast het vervaardigen van het ontwerp, kunnen wij u tevens begeleiden in de keuze van een aannemer.


Wij zullen het gehele bouw-proces volgen en gaan regelmatig langs op de bouwplaats om de vorderingen te zien en om overleg te voeren met de aannemer. Wij bieden u een volledige bouw-begeleiding vanaf het eerste schetsontwerp tot aan de uiteindelijke oplevering van uw woning.

Ontwerp


In ruim overleg met u zullen wij uw wensen vertalen in een ontwerp. Graag inventariseren wij uw wensen qua

afmetingen, programma, locatie, budget en uiterlijke verschijning. Waarna wij u meerdere mogelijkheden zullen laten

zien voor het ontwerp van uw villa. Het door ons aangeleverde werk zal helder van opzet zijn en sprekend in zijn

beeldtaal. Wij beschikken over diverse presentatie-technieken waarbij wij uw woning zullen uitwerken in een 3D-model in de computer en later kunnen wij ook een schaalmodel, die u ook in handen kunt houden, maken om duidelijk de definitieve vorm van het ontwerp te laten zien. Door middel van onze uitgebreide presentatie-technieken zullen wij u steeds stap voor stap inzicht geven in de vorderingen van het ontwerp.


Het ontwerp zal binnen de bestaande regelgeving gemaakt worden en gereed voor een bouwaanvraag. Tevens zullen

we de tekeningen en het presentatie-materiaal vervaardigen voor de plaatselijke welstand commissie.

Werkzaamheden


Uw eigen villa wordt gerealiseerd door een samenwerking van WHIM architecture en eventuele adviseurs. Wij bieden u het totaalpakket van ontwerp tot en met bouwtekening. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden en een link naar de CV van Ramon Knoester de directie architect.


Aan te bieden werkzaamheden:


WHIM architecture


Ontwerpstudies

Ontwerp

Advies

3D-model in computer

Schaalmodel

Presentatie welstand

Indiening bouwaanvraag

Bouwtekeningen

Begeleiding bouw