Slideshow

NL /

English

Villa Kb: Wonen tussen de bomen.  

Lokatie: Kerckebosch, Zeist

De straatkant is meer gesloten om privacy te waarborgen. De oriëntatie van de straatgevel is op het Zuidoosten,

daarom is er ook aan deze gevel een terras geplaatst richting het zuiden. Dit terras ligt beschut achter een glooiing

in het landschap. Een glazen deur geeft vanuit de woonkamer direct toegang tot dit terras.


Erkers doorbreken het hoofdvolume en bieden bijzondere zichten in de omgeving. De erker vanuit de keuken geeft

zicht op de entree van de woning van waaruit het thuiskomen van alle gezinsleden aangenaam is waar te nemen.

De overige erkers geven zicht op verschillende bestaande bomen in de directe omgeving. Een mooi voorbeeld is de

erker in de badkamer, die zicht geeft op een bestaande dennenboom. De uitkraging van deze erker geeft vanuit bad

een bijzondere beleving, die nog het meest weg heeft van badderen in een boomhut.Vertaling van randvoorwaarden gemeente in ontwerp


Plattegrond

Ontwerp, 2012


Ontwerp specifiek voor kavel

De woning is nauwkeurig ingepast op de kavel en behoudt zo veel mogelijk bomen  en de bestaande glooiing in het landschap. De verspringende plattegrond spaart een maximaal aantal aanwezige bomen en zorgt ervoor dat het gebouw zich nestelt  in het aanwezige landschap. Vanuit de woning is er een nauwe relatie met het boomlandschap.

De uitbouw is benut om een open eetkeuken, richting de ruime en groene (achter)tuin, te maken. De gevels aan deze tuin zijn in glas uitgevoerd om optimaal  te kunnen genieten van het bestaande groene landschap en de aanwezige hoge bomen. De verhoogde plafonds van de woon- en eetkamer versterken de relatie met het verticale boomlandschap en maken prettig gebruik van de aanwezige ruimte. De woon- en eetkamer worden bijzondere ruimtes met de natuur als decor.

Voorstel voor een eigentijdse villa in het groene landschap en het traditionele straatbeeld. Villa Kb vertaalt de

aanwezige kwaliteiten in een modern ontwerp met een goede beleving van de boomrijke omgeving.


Duurzaamheidambities

Naast het gebruik van natuurlijke materialen met een lange levensduur zoals de bakstenen gevel en het rieten dak

is de woning erg goed geïsoleerd. Bovenin het dak zijn zonnepanelen geplaatst richting het Zuiden. Door de hoge

positionering zullen deze panelen veel zonlicht krijgen en weinig last hebben van de schaduw van de omliggende

bomen. De verwarming, koeling en tapwater kan geregeld worden via een luchtwarmtepomp, hierbij wordt de

omgevingstemperatuur gebruikt zonder bodembron. Dit levert een energiebesparing op van 40-70% op een

reguliere c.v.-installatie. Deze installatie vraagt wel een hogere investering, maar levert uiteraard lagere

maandlasten op. Hetzelfde geldt voor de hoogwaardige isolatie van de woning.


Riet is als dakbedekking het meest milieuvriendelijk, daarnaast past het qua uitstraling erg goed in de natuurlijke

omgeving. Het toepassen van een rieten dak in een boomrijke omgeving vraagt om iets meer onderhoud dan

gemiddeld. De steile dakhellingen en de keuze voor een grove rietsoort zorgen er echter weer voor, dat ook in

deze schaduwrijke omgeving het riet goed droogt na een regenbui en hierdoor een lange levensduur heeft.

De definitieve keuze voor de dakbedekking ligt uiteraard bij de toekomstige bewoner, zo kan leisteen een mooi

alternatief zijn voor het riet.


Visie ontwerpproces met individuele koper

Het ontwerpproces is open waarbij diverse mogelijkheden en varianten gepresenteerd worden, voordat het ontwerp

definitief gemaakt wordt. Bij het hier gepresenteerde voorstel kunnen nog meer opties voorgesteld worden om de

woonwensen en de kaveleigenschappen maximaal op elkaar af te stemmen. De individuele koper wordt intensief

begeleidt vanaf de keuze voor een kavel tot aan de oplevering van de woning. Het volledig ontwerp –en bouwproces

wordt nauwkeurig gecoördineerd en besproken. Voor het ontwerp zijn een aantal keuzes gemaakt, die inspelen op

het karakter van de kavel en het kavelpaspoort. Deze keuzes zijn uiteraard niet definitief. Graag brengen wij het

ontwerp nog verder om persoonlijke wensen te omvatten van de toekomstige bewoners. Met Villa Kb laten wij de

potentie zien van kavel HD05; Een eigentijdse villa binnen een klassieke context waar binnen en buiten genoten

kan worden.


BVO (Bruto vloeroppervlak) :                282m2

Bouwkosten gemiddeld per m2 BVO: € 1.297,-

Inhoud:                                                766m3 (geen kelder aanwezig)

Bebouwd oppervlak :                           136m2

Opdrachtgever:                                    WOM Kerckebosch

Locatie:                                                Kerckebosch, Zeist


Bouwkosten raming:                            CRJ Bouwkosten & Bouwadvies   www.crj-bouwkosten.nl