Slideshow

NL /

English

RE: Villa

Locatie: Internationaal


Drijvende villa; Studieproject in samenwerking met maritiem architect en bouwkundig ingenieur.


Studie project, 2010-2013


Samen met een maritiem architect en een bouwkundig ingenieur werkt WHIM architecture aan het ontwerp van een

drijvende villa. Onderzocht wordt of de plastic vervuiling uit rivieren en kustgebieden gebruikt kan worden als duurzaam bouwmateriaal. De villa kan het Prototype worden van een reeks aan drijvende gebouwen en eilanden. De drijvende villa krijgt zijn eigen energievoorziening en zal ook grotendeels zorg dragen voor zijn eigen voedsel productie.


Programma:      Drijvende villa

Oppervlak:        1260m2

Locatie:             International

3D impressies design, Juli 2013.